ဂျင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သော စိုက်ပျိုးရေးအလေ့အကျင့်များ

Download ဤစာအုပ် ရယူသွားသူ ( 62 ) ယောက်

ဂျင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သော စိုက်ပျိုးရေးအလေ့အကျင့်များ စာအုပ်ကို winrock international အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တောင်သူများ သိရှိလေ့လာခွင့်ရရှိစေရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည်။

မှတ်ချက် ။        ။ စာအုပ်အရွယ်အစားသည်(၁.၃၁ မက်ဂါဘိုက်)သာ ရှိပါသည်။

ဂျင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သော စိုက်ပျိုးရေးအလေ့အကျင့်များ