နှမ်းသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ

အခမဲ့ ရယူပါ (527.41 KB)

နှမ်းသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ

အစိမ်းရောင်လမ်း စိုက်ပျိုးရေးဖုန်းဆော့ဝဲလ်၏စာအုပ်စင်ကဏ္ဍမှာ နှမ်းသီးနှံ၏ စိုက်ပျိုရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများစာအုပ်အား စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အစိမ်းရောင်လမ်းအင်တာနက်စာမျက်နှာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဖုန်းဆော့ဝဲလ်မှတစ်ဆင့် တောင်သူများထံအခမဲ့ ဖြန့်ဝေခွင့်ပြုထားပါသည်။ သုံးစွဲခွင့်ပေးပါသော စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအား အစိမ်းရောင်လမ်းမှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

စာအုပ်သည် တောင်သူများအတွက် နှမ်းသီးနှံ၏ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရပ်များကို သိရှိနားလည် သဘောပေါက်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ စာအုပ်အရွယ်အစားမှာ ၅၂၇ ကီလိုဘိုက် ဖြစ်ပါသည်။