ရွက်စုံစားခူဝါ (Common Hairy Caterpillar)

11/01/2018 12:34 PM တွင် စိုက်ပျိုးရေးဉီးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေးဉီးစီးဌာန မှ ရေးသား

ကျရာက်သည့်အချိန်မှာ နှမ်းပင် သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် ကျရောက်တတ်သည်။ သိပ္ပံအမည်မှာSpilosomaobliqua၊ မျိုးစဉ် Epidoptera၊ မျိုးရင်း အမည် Arctiidae ဖြစ်သည်။

၁။ ဖ်က္စီးပံု လကၡဏာ- တစ်ချို့နှစ်တွင် သာမညဖြစ်၍ တစ်ချို့နှစ်တွင် ဆိုးရွားစွာ ကျရောက်တတ်သည်။ ဥမှပေါက်ခါစ ပိုးလောက်ကောင်သည် အရွက်ကို ခြစ်စားသည်။ အရွက်မှာ အစိမ်းရောင်ပျောက်ပြီး ဝါကုန်သည်။ ပိုးလောက်ကောင်ကြီးများသည် အရွက်များကို ကိုက်ဖြတ်စားသဖြင့် အရွက်များ စုတ်ပြတ်နေပြီး၊ အချို့အရွက်များမှာ ရိုးတံသာ ကျန်သည်။ အရွက်ပေါ်တွင် ပိုးမစင်များ ကိုတွေ့နိုင်သည်။

၂။ ဘဝစက်ဝန်း-ဥများကို အစုလိုက် အရွက်ပေါ်တွင် ဥသည်။ ဥဘဝတွင် (၄-၅)ရက်၊ ပိုးလောက်ကောင် ဘဝတွင် (၂၁) ရက်၊ ပိုးရုပ်ဖုံးဘဝတွင်(၇)ရက် ကြာသည်။ ပိုး ရုပ်ဖုံးကိုမြေကြီးထဲတွင် ပြုလုပ်သည်။

ဓာတ်ပုံ-ရွက်စားစုံခူဝါ အကောင်ငယ်

၃။ ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

(က) အရွက်ပေါ်တွင် ဥအစုလိုက်တွေ့ပါက ဖျက်စီးပစ်ပါ။

(ခ) ပထမအဆင့် ပိုးလောက်ကောင်များ အပင်(၁၂)ပင်တွင် (၅၀)ကျော်တွေ့ပါက (သို့မဟုတ်) ဒုတိယ အဆင့် ပိုးးလောက်ကောင် အပင်(၁၂)ပင်တွင် (၃၀)ကျော်တွေ့ပါက ဒိုင်ယာဇီနွန် (Diazinon 500cc/acre)၊ ဖန်သိုအိတ်(Phenthoate 500cc/acre)ဖြင့် ပက်ဖြန်း ကာကွယ်နိုင်သည်။

ကိုးကား- DOA