ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တွင် ကိမိလဗေဒအထူးပြုဘာသာဖြင့် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသည်။ အားလပ်ချိန်တွင် ဝါသနာအရ ဆောင်းပါးများကို ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။