ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တွင် နောက်ဆုံးနှစ် တက်ရောက်နေလျက်ရှိပြီး အစိမ်းရောင်လမ်း စိုက်ပျိုး/မွေးမြူရေးဖုန်းဆော့ဝဲလ်တွင် အလုပ်သင်အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ဝါသနာအရ စိုက်ပျိုးရေး စာစောင်များကို ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။