စာရေးသူသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် စိုက်သိပ္ပံ(ပုသိမ်ကြီး)မှ လယ်ယာသီးနှံအထူးပြုဘာသာရပ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးပညာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းပြီးသည့်နောက် စိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီ၊ စိုက်ပျိုးရေးခြံများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ယခုလက်ရှိအချိန်အထိ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ဒုလက်ထောက်ဦးစီးမှူးရာထူးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။