စပျစ်ပင်အကြောင်းသိကောင်းစရာနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်

အခမဲ့ ရယူပါ (1.32 MB)

စပျစ်ပင်အကြောင်းသိကောင်းစရာနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်

အစိမ်းရောင်လမ်း၏ စာအုပ်စင် ကဏ္ဍမှာ စပျစ်ပင်အကြောင်းသိကောင်းစရာနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် စာအုပ်အား စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အစိမ်းရောင်လမ်း အင်တာနက် စာမျက်နှာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ဖုန်းဆော့ဝဲလ်မှတဆင့် တောင်သူများထံ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေခွင့် ပြုထားပါသည်။ သုံးစွဲခွင့်ပေးပါသော စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနအား အစိမ်းရောင်လမ်းမှ အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ စာအုပ် အရွယ်အစားမှာ ၁.၃၂ မက်ဂါဘိုက်  ဖြစ်ပါတယ်။