မတ်ပဲသီးနှံ စပါးအပြီးစိုက်ပျိုးရန်

18/09/2019 10:00 AM တွင် ဆင်းသီဟ ဆင်းသီဟ မှ ရေးသား ပြီး Greenovator Greenovator မှ ပေးပို့ထားပါသည်။

မတ်ပဲသီးနှံ စပါးအပြီးစိုက်ပျိုးရန်

စပါး-မတ်ပဲသီးနှံပုံစံသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ထင်ရှားသည့် သီးနှံပုံစံဖြစ်သည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်လည်း စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ မတ်ပဲကို ပြည်တွင်းစားသုံးရန်နှင့် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချရန် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။

မတ်ပဲရေဆင်း-၂၊ မတ်ပဲရေဆင်း- ၃ နှင့် ဟင်္သာတလုံးကြီးမျိုးတို့ကို တောင်သူအများစု စိုက်ပျိုးကြောင်းသိရသည်။ စပါးရိတ်သိမ်းအပြီး လယ်မြေများတွင် သင့်တော်ရာ မတ်ပဲတစ်မျိုးမျိုးကို မြေတွင်းအစိုဓါတ်မဆုတ်ယုတ်မီ အချိန်မီစိုက်ပျိုးရန် စိုက်ပျိုးသင့်သည့် သုတေသနပြု ထုတ်ဝေထားသည့် မျိုးအချို့ကို ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။

မတ်ပဲရေဆင်း-

အသက် ၆၅ ရက်မှ ရက် ၇၀ ဖြင့် ရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ တစ်ပင်ပါသီးတောင့် ၃၀ မှ ၃၅ ဖြစ်သည်။ တစ်တောင့်တွင် အစေ့ ၄ မှ ၅ စေ့ရှိသည်။ အဝါရောင်မိုစေ့ရောဂါဒဏ်ကို ခံနိုင်သည်။ စပါးရိတ်သိမ်းအပြီးလယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

မတ်ပဲရေဆင်း-

သက်တမ်းမှာ ၈၅ ရက်မှ ရက် ၉၀ ဖြစ်သည်။ တစ်ပင်တွင် သီးတောင့် ၄၅ မှ ၅၀ သီးနိုင်သည်။ တစ်တောင့်တွင် အစေ့ ၄ မှ ၆ စေ့ရှိသည်။ အစေ့အရွယ်အစားကြီးမားခြင်း သီးတောင့်များခြင်း၊ ပဲပင်ပေါက်အရည်အသွေးကောင်းခြင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံပြီး အထွက်ကောင်း မတ်ပဲမျိုးဖြစ်ပါသည်။ စပါးရိတ်သိမ်းအပြီးလယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးသင့်သောမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။

မတ်ပဲရေဆင်း-

အသက် ၉၀ ရက်မှ ရက် ၉၅ ဖြင့် ရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ တစ်ပင်ပါသီးတောင့် ၃၅ မှ ၄၀ ဖြစ်သည်။ တစ်တောင့်တွင် အစေ့ ၄ မှ ၆ စေ့ရှိသည်။ အစေ့အရွယ်အစားကြီးမားသည်။ အစေ့အရောင်နက်ပြောင်နေသည်။ ဆီပဲ-ဟု လူသိများသည်။ ဖားအုမှိုရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော အထွက်ကောင်းမျိုးဖြစ်သည်။ စပါးရိတ်သိမ်းအပြီးလယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

မတ်ပဲပုလဲထွန်း

သက်တမ်းမှာ ၁၁၀ ရက်မှ ရက် ၁၂၀ ဖြစ်သည်။ တစ်ပင်တွင် သီးတောင့် ၂၅ မှ ၃၀ သီးနိုင်သည်။ တစ်တောင့်တွင် အစေ့ ၄ မှ ၆ စေ့ရှိသည်။ အစေ့အရွယ်အစားကြီးမားသည်။ အထွက်ကောင်းသော မတ်ပဲမျိုးဖြစ်ပါသည်။ စပါးရိတ်သိမ်းအပြီးလယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးသင့်သောမျိုး တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။

မတ်ပဲရေဆင်း-

အသက် ၈၀ ရက်မှ ရက် ၈၅ ဖြင့် ရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ တစ်ပင်ပါသီးတောင့် ၂၅ မှ ၃၀ ဖြစ်သည်။ တစ်တောင့်တွင် အစေ့ ၄ မှ ၆ စေ့ရှိသည်။ အဝါရောင်မိုစေ့ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော အထွက်ကောင်းမျိုးဖြစ်သည်။ စပါးရိတ်သိမ်းအပြီးလယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

 ဆင်းသီဟ