ဆင်းသီဟ

စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိကအချက်များ (စပါးသီးနှံ) Greenovator
စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိကအချက်များ (စပါးသီးနှံ)
သီးနှံမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးရေး (ပြောင်းဖူးနှင့် ပဲမျိုးစုံ) Greenovator
သီးနှံမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးရေး (ပြောင်းဖူးနှင့် ပဲမျိုးစုံ)
စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိကအချက်များ (နှမ်းလျင်သီးနှံ) Greenovator
စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိကအချက်များ (နှမ်းလျင်သီးနှံ)
စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိကအချက်များ (မြေပဲသီးနှံ) Greenovator
စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိကအချက်များ (မြေပဲသီးနှံ)
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက် နှိုးဆော်ချက် (ဇွန်လ) Greenway
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက် နှိုးဆော်ချက် (ဇွန်လ)
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက်နှိုးဆော်ချက် (ဇူလိုင်လ) Greenovator
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက်နှိုးဆော်ချက် (ဇူလိုင်လ)
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက် နှိုးဆော်ချက် (သြဂုတ်လ) Greenovator
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက် နှိုးဆော်ချက် (သြဂုတ်လ)
ရေကြီးနစ်မြုပ်လယ်မြေများ စပါး ပြန်လည်စိုက်ပျိုးရေး Greenovator
ရေကြီးနစ်မြုပ်လယ်မြေများ စပါး ပြန်လည်စိုက်ပျိုးရေး
ချည်မျှင်ရှည်ဝါသီးနှံ အထွက်မြင့်မားရန် Greenovator
ချည်မျှင်ရှည်ဝါသီးနှံ အထွက်မြင့်မားရန်
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက် နှိုးဆော်ချက် (စက်တင်ဘာလ) Greenovator
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက် နှိုးဆော်ချက် (စက်တင်ဘာလ)
စပါးအပြီး သီးထပ်ပဲပုပ် Greenovator
စပါးအပြီး သီးထပ်ပဲပုပ်
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက်နှိုးဆော်ချက်(နိုဝင်ဘာ) Greenovator
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက်နှိုးဆော်ချက်(နိုဝင်ဘာ)
စပါးစိုက်လယ်မြေအလိုက် ဆိုးဝါးသည့်ပေါင်းမြက် Greenovator
စပါးစိုက်လယ်မြေအလိုက် ဆိုးဝါးသည့်ပေါင်းမြက်
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက်နှိုးဆော်ချက် (ဒီဇင်ဘာလ) Greenovator
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက်နှိုးဆော်ချက် (ဒီဇင်ဘာလ)
သီးထပ်စပါးပေါင်းမြက်အလေးထား Greenovator
သီးထပ်စပါးပေါင်းမြက်အလေးထား
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက်နှိုးဆော်ချက် (ဇန်နဝါရီလ) Greenovator
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက်နှိုးဆော်ချက် (ဇန်နဝါရီလ)
နွေစပါးမှာ ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာကျွေးပေးပါ Greenovator
နွေစပါးမှာ ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာကျွေးပေးပါ
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက်နှိုးဆော်ချက် (ဖေဖေါ်ဝါရီလ) Greenovator
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက်နှိုးဆော်ချက် (ဖေဖေါ်ဝါရီလ)
ပြောင်းလဲလာသည့်ရာသီဥတုနှင့်အညီ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေး Greenovator
ပြောင်းလဲလာသည့်ရာသီဥတုနှင့်အညီ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေး
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက် နှိုးဆော်ချက် (မတ်လ၊ ၂၀၁၉) Greenovator
တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက် နှိုးဆော်ချက် (မတ်လ၊ ၂၀၁၉)

Ads

Partners

  ဆိုရိုးစကား  

"ကမ္ဘာပေါ်မှာ နှစ်စဉ် အစားအစာပေါင်း ၁.၃ ဘီလီယံ တန်ဟာ ဆုံးရှုံး ဒါမှမဟုတ် လေ့လွင့်နေပါတယ်။" (FAO)