ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် မြေဆီလွှာနှင့် ရေသိပ္ပံ ဌာနတွင် "ရေသိပ္ပံအထူးပြု"ဖြင့် နောက်ဆုံးနှစ်သင်တန်းကို တက်ရောက်သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် Greenovator ကုမ္ပဏီ၌ အလုပ်သင်ဆင်းလျက်ရှိပြီး Greenway appတွင်လည်း ဝါသနာအရ ဆောင်းပါးများ ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။