တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက်နှိုးဆော်ချက် (နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀)

01/11/2020 11:45 AM တွင် ဆင်းသီဟ ဆင်းသီဟ မှ ရေးသား

    ဆောင်းရာသီသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရေးကြီးသည့်လ ဖြစ်သည်။ စပါးအပြီး လယ်မှာစိုက်သည်။ မိုးသီးနှံအပြီး ယာမြေမှာစိုက်သည်။ မြစ်ရေကျချိန် ကိုင်းကျွန်းမြေမှာ စိုက်သည်။ စိုက်ပျိုးသည့်သီးနှံများအနက် အရေးပါသည့် ဆောင်းသီးနှံအချို့နှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးနှိုးဆော်လိုပါသည်။

မြေပဲသီးနှံစိုက်ပျိုးလျှင်

    ဒေသနှင့် ကိုက်ညီဖြစ်ထွန်းသည့်မျိုးကို ရွေးချယ်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ အပင်ပေါက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက်ရှိသည့်မျိုးကို စိုက်ပျိုးသင့်သည်။ မြေပဲမျိုးစေ့၌ မျိုးစေ့ဆောင်ရောဂါများ ကင်းစင်ရပါမည်။ 

    ဆင်းပဒေသာ-၁၁ မြေပဲမျိုးသည် အပင်သက်တမ်း ရက် ၁၀၀ မှ ၁၀၅ ရက်နှင့် နှုတ်သိမ်း နိုင်သည်။ တစ်ပင်ပါအောင်တောင့်- ၂၀ မှ ၂၅ ရှိပြီး အဆံထွက်ရာခိုင်နှုန်း- ၇၄ ဖြစ်သည်။

    ဆင်းပဒေသာ - ၁၂ မြေပဲမျိုးသည် အပင်သက်တမ်း ၁၀၅ ရက် မှ ရက် ၁၁၀ နှင့် နှုတ်သိမ်းနိုင်သည်။ တစ်ပင်ပါအောင်တောင့်- ၁၅ မှ ၂၅ ရှိပြီး အဆံထွက် ရာခိုင်နှုန်း- ၇၂ ဖြစ်သည်။ 

    ဆင်းပဒေသာ - ၁၃ မြေပဲမျိုးသည် အပင်သက်တမ်း ၁၀၅ ရက် မှ ရက် ၁၁၀ ရက်နှင့် နှုတ်သိမ်းနိုင်သည်။ တစ်ပင်ပါအောင်တောင့်- ၂၀ မှ ၃၀ ရှိပြီး အဆံထွက်ရာခိုင်နှုန်း- ၇၄ ဖြစ်သည်။ ဒေသမရွေးသင့်တော်သောမျိုးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

    ဖေါ်ပြပါမျိုးများနှင့် သုတေသနပြုထုတ်ဝေထားသော အခြားအထွက်နှုန်းကောင်းမွန် သည့်မျိုးများကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးသင့်သည်။ နိုဝင်ဘာလလယ်အတွင်း အပြီးစိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

ကုလားပဲသီးနှံစိုက်ပျိုးလျှင်

    ယခုအခါအထွက်နှုန်းမြင့်မား၍ ရေငတ်ဒဏ်၊ အပင်ညှိုးသေရောဂါဒဏ်နှင့် သိုလှောင်ပိုးဒဏ်တို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်မျိုးများကို သုတေသနပြု ဖော်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်ရာ စိုက်ပျိုးသည့်ဒေသရေမြေနှင့် သင့်တော်သည့်မျိုးကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရန် ဖြစ်ပါသည်။ 

    ကုလားပဲရေဆင်း-၆ မျိုးသည် အသက်ရက် ၈၆ ရက်ဖြင့် ရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ တစ်ပင်ပါသီးတောင့်အရေအတွက်မှာ ၄၁ သီးဖြစ်သည်။ တစ်တောင့်ပါအစေ့အရေအတွက်မှာ ၁ ဒသမ ၁၆ ဖြစ်သည်။ အစေ့အရောင် အနီရောင်ဖြစ်သည်။ ထူးခြားချက်မှာ ညှိုးသေရောဂါဒဏ်ခံနိုင်သည်။ အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ 

    ကုလားပဲရေဆင်း-၈ မျိုးသည် သက်တမ်းရက် ၉၀ မှ ၉၅ ရက်ရှိသည်။ တစ်ပင်မှာ သီးတောင့် ၃၆ မှ ၄၀ သီးနိုင်သည်။ တစ်တောင့်ပါအစေ့အရေအတွက်မှာ ၁ စေ့ ဖြစ်သည်။ အစေ့အရောင်မှာ အဖြူ ရောင်ဖြစ်သည်။ ထူးခြားချက်မှာ ညှိုးသေရောဂါဒဏ်ခံနိုင်သည်။ စပါးအပြီး သီးထပ်စိုက်ပျိုးသင့်သောမျိုး ဖြစ်ပါသည်။

    ကုလားပဲရေဆင်း-၁၁ မျိုးသည် အသက်ရက် ၈၀ မှ ၈၅ ရက်ဖြင့် ရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ တစ်ပင်ပါ သီးတောင့်အရေအတွက် ၃၂ မှ ၅၀ သီးသည်။ တစ်တောင့်ပါအစေ့အရေအတွက်မှာ ၂ စေ့ဖြစ်သည်။ အစေ့အရောင် အဖြူရောင်ဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားကြီးမားသည်။ ထူးခြားချက်မှာ ညှိုးသေရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည် အသင့်အတင့်ရှိသည်။  လယ်သီးထပ်အတွက် စိုက်ပျိုးသင့်သောမျိုး ဖြစ်ပါသည်။

    ကုလားပဲရေဆင်း-၁၂ မျိုးသည် သက်တမ်းရက် ၈၃ မှ ၈၉ ရက်ရှိသည်။ တစ်ပင်မှာ သီးတောင့် ၃၀ မှ ၄၀ သီးနိုင်သည်။ တစ်တောင့်ပါအစေ့အရေအတွက်မှာ ၁ စေ့ ဖြစ်သည်။ အသက်လျင် အထွက်ကောင်း၊ အစေ့သားကျစ်လစ်၍ အစေ့အရွယ်အစားကြီးမားသော ကုလားပဲအနီမျိုးဖြစ်ပါသည်။ စပါးအပြီး သီးထပ်စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

    ဒေသရေမြေအလိုက်ဖြစ်ထွန်းမှု၊ စျေးကွက်ရရှိနိုင်မှုနှင့် ပိုးမွှားရောဂါကျရောက်နိုင်မှု အခြေအနေတို့ကို ချိန်ဆ၍ ဖေါ်ပြပါမျိုးများနှင့် အခြားသုတေသနပြုထုတ်ဝေထားသည့်မျိုးများအနက် သင့်တော်သည့် ကုလားပဲမျိုးကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရန်ဖြစ်ပါသည်။

    နိုဝင်ဘာလအတွင်း အပြီးစိုက်ပျိုးသင့်သည်။ စိုက်ချိန်နောက်ကျ၍ ဒီဇင်ဘာနှင့်ဇန်နဝါရီတွင်စိုက်ပါက သီးတောင့်ရင့်မှည့်ချိန်၌ အပူချိန်မြင့်မားမှုဒဏ်ခံရခြင်း၊ အစိုဓာတ်မလုံလောက်ခြင်းတို့ကြောင့် အထွက်နှုန်းနှင့် အရည်အသွေးကို သိသိသာသာလျော့ကျ နိုင်ပါသည်။ 

မတ်ပဲသီးနှံစိုက်ပျိုးလျှင်

    အထွက်မြင့်မားရေးအတွက် ယခုဖေါ်ပြမည့်မျိုးများနှင့် သုတေသနပြုထုတ်ဝေ ထားသည့်မျိုးများအနက် ရေမြေဒေသနှင့်ကိုက်ညီသော မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ကို စိုက်ပျိုးရန် ဖြစ်သည်။

    မတ်ပဲရေဆင်း-၄ မျိုးသည် အသက်် ၆၅ ရက်မှ ရက် ၇၀ ဖြင့် ရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ တစ်ပင်ပါသီးတောင့် ၃၀ မှ ၃၅ ဖြစ်သည်။ တစ်တောင့်တွင် အစေ့ ၄ မှ ၅ စေ့ရှိသည်။ အဝါရောင်မိုစေ့ရောဂါဒဏ်ကို ခံနိုင်သည်။ 

    မတ်ပဲရေဆင်း-၅ မျိုးသည် သက်တမ်းမှာ ၈၅ ရက်မှ ရက် ၉၀ ဖြစ်သည်။ တစ်ပင်တွင် သီးတောင့် ၄၅ မှ ၅၀ သီးနိုင်သည်။ တစ်တောင့်တွင် အစေ့ ၄ မှ ၆ စေ့ရှိသည်။ အစေ့အရွယ်အစားကြီးမားခြင်း  သီးတောင့်များခြင်း၊ ပဲပင်ပေါက်အရည်အသွေးကောင်းခြင်း တို့နှင့် ပြည့်စုံသည်။ 

    မတ်ပဲရေဆင်း-၆ မျိုးသည် အသက်် ၉၀ ရက်မှ ရက် ၉၅ ဖြင့် ရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ တစ်ပင်ပါ သီးတောင့် ၃၅ မှ ၄၀ ဖြစ်သည်။ တစ်တောင့်တွင် အစေ့ ၄ မှ ၆ စေ့ရှိသည်။ အစေ့အရွယ်အစား ကြီးမားသည်။  ဖားဥမှိုရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ 

    မတ်ပဲပုလဲထွန်းမျိုးသည် သက်တမ်းမှာ ၁၁၀ ရက်မှ ရက် ၁၂၀ ဖြစ်သည်။ တစ်ပင်တွင် သီးတောင့် ၂၅ မှ ၃၀ သီးနိုင်သည်။ တစ်တောင့်တွင် အစေ့ ၄ မှ ၆ စေ့ရှိသည်။ အစေ့အရွယ်အစားကြီးမားသည်။  

    မတ်ပဲရေဆင်း-၇ မျိုးသည် အသက်် ၈၀ ရက်မှ ရက် ၈၅ ဖြင့် ရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ တစ်ပင်ပါသီးတောင့် ၂၅ မှ ၃၀ ဖြစ်သည်။ တစ်တောင့်တွင် အစေ့ ၄ မှ ၆ စေ့ရှိသည်။ အဝါရောင်မိုစေ့ ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ 

    မြေတွင်းအစိုဓာတ် မဆုတ်ယုတ်မီ နိုဝင်ဘာလဒုတိယပတ်မှ နောက်ဆုံးပတ်အတွင်း စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

ပဲပုပ်သီးနှံစိုက်ပျိုးလျှင်

    ပဲပုပ်သီးနှံသည် ဆောင်းရာသီတွင် တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးသင့်သည့် သီးနှံဖြစ်သည်။ လယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ မြစ်ရေကျချိန် ကိုင်းကျွန်းမြေများတွင်လည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ပဲပုပ်ချည်း သီးသန့်စိုက်နိုင်သည်။ အစေ့ထုတ်ပြောင်း၊ နေကြာသီးနှံတို့နှင့် သီးညှပ်အဖြစ်လည်း  စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။

    ပဲပုပ်ရေဆင်း-၆ မျိုးသည် အသက်ရက် ၁၀၀ မှ ၁၀၅ ရက်ရှိသောမျိုးဖြစ်သည်။ တစ်ပင်ပါသီးတောင့် ၃၀ မှ ၃၅၊ တစ်တောင့်ပါအစေ့ အရေအတွက် ၂ မှ ၃ စေ့ဖြစ်သည်။ ဆီပါဝင်မှုနှုန်းမှာ ၂၁ ဒသမ ၃၉ ဖြစ်သည်။ အစေ့အရောင်မှာ အဝါရောင်ဖြစ်သည်။ ဒေသမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။

    ပဲပုပ်ရေဆင်း-၁၁ မျိုးသည် အသက်ရက် ၁၁၀ မှ ၁၁၅ ရက်ဖြင့် ရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ တစ်ပင်ပါသီးတောင့် ၃၀ မှ ၃၅ သီးသည်။ တစ်တောင့်ပါအစေ့အရေအတွက် ၂ စေ့ မှ ၃ စေ့ ဖြစ်သည်။ ဆီပါဝင်မှုနှုန်းမှာ ၂၁ ဒသမ ၉၂ ဖြစ်သည်။ အစေ့အရောင်မှာ အဝါရောင်ဖြစ်သည်။ စပါးအပြီးစိုက်သင့်သော အထွက်ကောင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။

    ပဲပုပ်ရေဆင်း-၁၅ မျိုးသည် အသက်ရက် ၁၀၀ မှ ၁၀၅ ရက်ဖြင့် ရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ တစ်ပင်ပါသီးတောင့် ၅၀ မှ ၇၀ သီးသည်။ တစ်တောင့်ပါအစေ့အရေအတွက် ၂ စေ့ မှ ၃ စေ့ ဖြစ်သည်။ ဆီပါဝင်မှုနှုန်းမှာ ၂၀ ဖြစ်သည်။ အစေ့အရောင်မှာ အဖြူရောင်ဖြစ်သည်။ စပါးအပြီးစိုက်သင့်သော အထွက်ကောင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။

    ဖေါ်ပြပါမျိုးများနှင့် သုတေသနပြုထုတ်ဝေထားသည့် အခြားဒေသအလိုက် ဖြစ်ထွန်း‌သော မျိုးများကို နိုဝင်ဘာလအတွင်း စိုက်ပျိုးရန် နှိုးဆော်လိုပါသည်။

ဆင်းသီဟ