ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တွင် ဥယျာဥ်ခြံသီးနှံအထူးပြုဘာသာရပ်ဖြင့် စတုတ္ထနှစ် တက်ရောက်လျှက်ရှိပြီး ဝါသနာအရ အားလပ်ရက်များတွင် ဆောင်းပါးများ ရေးသားလျှက်ရှိပါသည်။