စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တွင် အပင်ရောဂါဗေဒအထူးပြုဖြင့် နောက်ဆုံးနှစ်တက်ရောက်လျက်ရှိပြီး ဝါသနာအရ စိုက်ပျိုးရေးဆောင်းပါးများ ရေးသားနေပါသည်။