ဆေးတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း(က) ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အားလပ်ချိန်တွင် အာဟာရနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများရေးလျက်ရှိပါသည်။