ကိုဥက္ကာသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပညာပေးသင်တန်းဆရာအဖြစ် အသက်မွေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင်လည်း Greenovator Co.,Ltd, ၌ Digital Literacy Trainer အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်သည်။