၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ စိုက်မျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ကို စိုက်ပျိုးစီးပွားအထူးပြုဘာသာရပ်ဖြင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် စိုက်/မွေးဖုန်းဆော့ဝဲကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အားလပ်ချိန်တွင် တောင်သူအကျိုးပြု ဆောင်းပါးများကို ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။