ဒေါ်သက်သက်နွယ်

စံပယ်ပန်းစိုက်ပျိုးနည်း Greenway
စံပယ်ပန်းစိုက်ပျိုးနည်း
မိသားစုအတွက် ခရမ်းချဉ်သီး အနှစ်ပြုလုပ်ထားရအောင် Greenway
မိသားစုအတွက် ခရမ်းချဉ်သီး အနှစ်ပြုလုပ်ထားရအောင်
သရက် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်နည်းများ Greenway
သရက် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်နည်းများ
ကင်(မ်) ချီ ပြုလုပ်နည်း Greenway
ကင်(မ်) ချီ ပြုလုပ်နည်း
အစားအသောက်များ ပြုလုပ်ရာတွင် အခြေခံ နည်းစနစ်များ (သစ်သီးယို) Greenway
အစားအသောက်များ ပြုလုပ်ရာတွင် အခြေခံ နည်းစနစ်များ (သစ်သီးယို)
ပဲနို့ရည်၊ ပဲပြား ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်မယ် Greenovator
ပဲနို့ရည်၊ ပဲပြား ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်မယ်
ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် ရောဂါများ - မှည့်ပြောက်စွန်းရောဂါ (Anthracnose ) Greenovator
ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် ရောဂါများ - မှည့်ပြောက်စွန်းရောဂါ (Anthracnose )
ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် ပိုးမွှားများ - သီးထိုးယင် Mango Fruitfly Greenovator
ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် ပိုးမွှားများ - သီးထိုးယင် Mango Fruitfly

Ads

Partners

  စကားပုံ  

"သူ့အသီးကို စားချင်ရင် သူ့ခေါင်းကို ပြောင်အောင် တုံးရတယ်"