2019 ခုနှစ်တွင် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဝါသနာအရ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများကိုရေးသားလျက်ရှိပါသည်။