ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် အပင်မျိုးမွေးမြူရေး ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့် ဂေဟဗေဒ ဌာနတွင် "အပင်မျိုးမွေးမြူရေး အထူးပြု ဘာသာရပ်"ဖြင့် နောက်ဆုံးနှစ်သင်တန်းကို တက်ရောက်သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် Greenovator ကုမ္ပဏီ၌ အလုပ်သင်ဆင်းလျက်ရှိပြီး Greenway appတွင်လည်း ဝါသနာအရ ဆောင်းပါးများရေးသားလျက်ရှိပါသည်။