ဒေါက်တာသက်ခိုင်သည် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် Freelance consultant တစ်ဦးအဖြစ်လည်းဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါသည်။