စာရေးဆရာ ကိုမောင်မောင်(သုဝဏ္ဏ) သည် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန (DOF) ဦးစီးအရာရှိ(ငြိမ်း) တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။