နွား

နွားနို့နှင့် အကျိုးပြု အကျိုးမပြုဘက်တီးရီးယား MDEP
နွားနို့နှင့် အကျိုးပြု အကျိုးမပြုဘက်တီးရီးယား
ကောင်းမွန်ကျန်းမာသော နို့တိုင်များနှင့် နို့တိုင်များကို ဆေးရည်ဖြင့် ဆေးဖျန်းခြင်း/ဆေးရည်စိမ်ခြင်း MDEP
ကောင်းမွန်ကျန်းမာသော နို့တိုင်များနှင့် နို့တိုင်များကို ဆေးရည်ဖြင့် ဆေးဖျန်းခြင်း/ဆေးရည်စိမ်ခြင်း
ကာကွယ်ခြင်း− ၁( လက်ဖြင့်နို့ညှစ်ခြင်း) MDEP
ကာကွယ်ခြင်း− ၁( လက်ဖြင့်နို့ညှစ်ခြင်း)
ကာကွယ်ခြင်း − ၁ (စက်ဖြင့်နို့ညှစ်ခြင်း) MDEP
ကာကွယ်ခြင်း − ၁ (စက်ဖြင့်နို့ညှစ်ခြင်း)
နို့ကောက်ယူစုဆောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်း MDEP
နို့ကောက်ယူစုဆောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်း
နို့သယ်ပုံးများကို နို့ကောက်စခန်းတွင် ဆေးကြောခြင်း MDEP
နို့သယ်ပုံးများကို နို့ကောက်စခန်းတွင် ဆေးကြောခြင်း
နို့ညှစ်ပုံးနှင့်နို့ညှစ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများကို ဆေးကြောခြင်း MDEP
နို့ညှစ်ပုံးနှင့်နို့ညှစ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများကို ဆေးကြောခြင်း

Partners

  စကားပုံ  

"ဝါးပင်၊ ကျူပင်၊ ငှက်ပျောပင် သီးလျှင် မုချ သေကြရ"