ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တွင် နောက်ဆုံးနှစ် တက်ရောက်နေပြီး ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် အစိမ်းရောင်လမ်း၌ အလုပ်သင်ဆင်းလျက် ဝါသနာအရ စိုက်ပျိုးရေးဆောင်းပါးများ ရေးသားလျက်ရှိသည်။