ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်တွင် ကိမိလနှင့် သတ္တဗေဒအထူးပြုဘာသာရပ်ဖြင့် နောက်ဆုံးနှစ် တ​​​က် ရောက်လျှက်ရှိပြီး ဝါသနာအရ အားလပ်ရက်များတွင် ဆောင်းပါးများရေးသားလျှက်ရှိပါသည်။