မိုးလေဝသသတင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ဒုတိယ(၁၀)ရက်ပတ်အတွက်  မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက် Greenovator
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ဒုတိယ(၁၀)ရက်ပတ်အတွက် မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက်
တနင်္သာရီတိုင်း‌ဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် မိုးဆက်လက်ထစ်ချုန်းရွာနိုင် Greenovator
တနင်္သာရီတိုင်း‌ဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် မိုးဆက်လက်ထစ်ချုန်းရွာနိုင်
အောက်တိုဘာလ ဒုတိယ(၁၀)ရက်ပတ်အတွက် မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက် Greenway
အောက်တိုဘာလ ဒုတိယ(၁၀)ရက်ပတ်အတွက် မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက်
နေရာစိပ်စိပ်နှင့် နေရာကွက်ကြား မိုးရွာနိုင် Greenway
နေရာစိပ်စိပ်နှင့် နေရာကွက်ကြား မိုးရွာနိုင်
တိမ်အသင့်အတင့်မှ တိမ်ထူထပ် နေ Greenovator
တိမ်အသင့်အတင့်မှ တိမ်ထူထပ် နေ
တိမ်ထူထပ်နေ Greenovator
တိမ်ထူထပ်နေ
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း Greenovator
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း Greenovator
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း
မိုးဆက်လက်ထစ်ချုန်းရွာနိုင် Greenovator
မိုးဆက်လက်ထစ်ချုန်းရွာနိုင်
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း Greenovator
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း Greenovator
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း
မုတ်သုံလေအားနည်းနေ Greenovator
မုတ်သုံလေအားနည်းနေ
အနောက်တောင်မုတ်သုံလေသည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများမှ ဆုတ်ခွာနိုင် Greenovator
အနောက်တောင်မုတ်သုံလေသည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများမှ ဆုတ်ခွာနိုင်
မြောက်လေအပြန်...ဟေမာန် ဆောင်းရာသီ Greenovator
မြောက်လေအပြန်...ဟေမာန် ဆောင်းရာသီ
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများတွင် ထစ်ချုန်းမည့် အခြေအနေများဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေ Greenovator
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများတွင် ထစ်ချုန်းမည့် အခြေအနေများဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေ
မုတ်သုံလေ အားနည်းနေ Greenovator
မုတ်သုံလေ အားနည်းနေ
အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင် ထစ်ချုန်းမည့်အခြေအနေများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမည် Greenovator
အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင် ထစ်ချုန်းမည့်အခြေအနေများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမည်
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း Greenovator
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း Greenovator
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း Greenovator
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း Greenovator
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း

Partners

  စကားပုံ  

"နတ်တော်၊ ပြာသို ကြံဖျားချို"