စိုက်ပျိုးနည်း

စပါးစိုက်ပျိုးနည်း (တောင်သူလက်စွဲ- ဦးဘဟိန်း) (၂) Greenovator
စပါးစိုက်ပျိုးနည်း (တောင်သူလက်စွဲ- ဦးဘဟိန်း) (၂)
နဂါးမောက်စိုက်ပျိုးနည်း Greenovator
နဂါးမောက်စိုက်ပျိုးနည်း
နှင်းဆီပင်ကို အာလူး အသုံးပြု ၍ ပျိုးထောင်ခြင်း Greenway
နှင်းဆီပင်ကို အာလူး အသုံးပြု ၍ ပျိုးထောင်ခြင်း
ဆလပ်ပင် အကြောင်း သိကောင်းစရာ နှင့် ဆလပ်ပင် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ Greenovator
ဆလပ်ပင် အကြောင်း သိကောင်းစရာ နှင့် ဆလပ်ပင် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ
လျှော်ဖြူစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း Greenway
လျှော်ဖြူစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း
သြဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးတွင် အသုံးပြုသော စိုက်ပျိုးနည်း စနစ်များ Greenovator
သြဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးတွင် အသုံးပြုသော စိုက်ပျိုးနည်း စနစ်များ
သစ်သီးပင်များအား မြေဆီလွှာဖုံးပစ္စည်းများဖြင့် ဖုံးအုပ်ပေးခြင်း Greenway
သစ်သီးပင်များအား မြေဆီလွှာဖုံးပစ္စည်းများဖြင့် ဖုံးအုပ်ပေးခြင်း
သြဂဲနစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးခြင်း Greenway
သြဂဲနစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးခြင်း
ဖရဲပျိုးပင်များကို စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်းနှင့် ခူးဆွတ်ခြင်း Greenway
ဖရဲပျိုးပင်များကို စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်းနှင့် ခူးဆွတ်ခြင်း
မန်ဂျန်ရှား စိုက်ပျိုးနည်း၊ အပင်ပြုစုထိန်းသိမ်းနည်းနှင့် အသုံးဝင်ပုံများ Greenway
မန်ဂျန်ရှား စိုက်ပျိုးနည်း၊ အပင်ပြုစုထိန်းသိမ်းနည်းနှင့် အသုံးဝင်ပုံများ
ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ ဥစိုက်ပျိုးနည်း Greenway
ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ ဥစိုက်ပျိုးနည်း
နှမ်း စိုက်ပျိုးနည်း Greenway
နှမ်း စိုက်ပျိုးနည်း
စပျစ်ပင် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်နှင့် သိကောင်းစရာများ Greenway
စပျစ်ပင် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်နှင့် သိကောင်းစရာများ
ဖရဲကို ဒီလိုစိုက်ပါ Greenway
ဖရဲကို ဒီလိုစိုက်ပါ
တိုင်ထောင်ပဲ စိုက်ပျိုးနည်း Greenway
တိုင်ထောင်ပဲ စိုက်ပျိုးနည်း
မုန်ညင်းရွက် စိုက်ပျိုးနည်း Greenway
မုန်ညင်းရွက် စိုက်ပျိုးနည်း
ရွှေဖရုံ စိုက်ပျိုးနည်း Greenway
ရွှေဖရုံ စိုက်ပျိုးနည်း
မုန်လာဥဖြူ စိုက်ပျိုးနည်း Greenway
မုန်လာဥဖြူ စိုက်ပျိုးနည်း
ကင်ပွန်းချဉ် စိုက်ပျိုးနည်း Greenway
ကင်ပွန်းချဉ် စိုက်ပျိုးနည်း
စွန်ပလွန်သီးအပင် (ခေါ်) Date Palm စိုက်ပျိုးနည်း Greenway
စွန်ပလွန်သီးအပင် (ခေါ်) Date Palm စိုက်ပျိုးနည်း
ပန်းတို့မာလာ စကားဝါ Greenway
ပန်းတို့မာလာ စကားဝါ

Partners

  စကားပုံ  

"ငရုတ်တစ်လှမ်း ခရမ်းတစ်ခုန်"