ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု Greenway
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု
အပင်စိုက်မယ်ဆိုရင် Greenway
အပင်စိုက်မယ်ဆိုရင်
သစ်ပင်စိုက်လိုက်တာပါပဲ….. Greenway
သစ်ပင်စိုက်လိုက်တာပါပဲ…..
ရေကာတာများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းစဉ် Greenway
ရေကာတာများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်
“ဝါးတူ” အသုံးပြုခြင်း နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများ။ Greenway
“ဝါးတူ” အသုံးပြုခြင်း နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများ။
သစ်ပင်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၁၀) ချက် Greenway
သစ်ပင်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၁၀) ချက်
ရခိုင်ဒေသ ဒီရေတောထိန်းသိမ်းခြင်း UNESCO-LIFT
ရခိုင်ဒေသ ဒီရေတောထိန်းသိမ်းခြင်း
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေများရဲ့ တိကျသေချာတဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကို ဘယ်လိုရယူမလဲ? UNESCO-LIFT
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေများရဲ့ တိကျသေချာတဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကို ဘယ်လိုရယူမလဲ?
အပူပိုင်းမိုးနည်းရေရရှားဒေသ၏ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ UNESCO-LIFT
အပူပိုင်းမိုးနည်းရေရရှားဒေသ၏ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ

Partners

  စကားပုံ  

"ငှက်ပျော ကဆုန် ၊ ဝါး နယုန်"