မြေဆီလွှာ

မြေပြန့် ချယ်ရီပင် (gliricidia) အား သစ်စိမ်းမြေသြဇာ အနေဖြင့် အသုံးပြုခြင်း Greenway
မြေပြန့် ချယ်ရီပင် (gliricidia) အား သစ်စိမ်းမြေသြဇာ အနေဖြင့် အသုံးပြုခြင်း
စပါးအထွက်တိုးရေးနှင့် ညံပင်သစ်စိမ်း မြေသြဇာ Greenway
စပါးအထွက်တိုးရေးနှင့် ညံပင်သစ်စိမ်း မြေသြဇာ
စပါးခွံမြေဆွေး ပြုလုပ် သုံးစွဲနည်း Greenway
စပါးခွံမြေဆွေး ပြုလုပ် သုံးစွဲနည်း

Partners

  စကားပုံ  

"နတ်တော်၊ ပြာသို ကြံဖျားချို"