ပိုးမွှားရောဂါ

မြေပဲရွက်ပြောက်ရောဂါ နှင့် ကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်းများ Greenovator
မြေပဲရွက်ပြောက်ရောဂါ နှင့် ကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်းများ
မြေပဲ ပင်စည်နှင့် သီးတောင့်ပုတ် ရောဂါ Greenway
မြေပဲ ပင်စည်နှင့် သီးတောင့်ပုတ် ရောဂါ
ခရမ်းချဉ် ရွက်လိပ် leaf roll ပြဿနာ Greenovator
ခရမ်းချဉ် ရွက်လိပ် leaf roll ပြဿနာ
အပင်များတွင် အဓိက ကျရောက်ရောက်သော ရောဂါများ (Common plant disease) အပိုင်း(၄) Greenovator
အပင်များတွင် အဓိက ကျရောက်ရောက်သော ရောဂါများ (Common plant disease) အပိုင်း(၄)
အပင်များတွင် အဓိက ကျရောက်ရောက်သော ရောဂါများ (Common plant disease) အပိုင်း (၃) Greenovator
အပင်များတွင် အဓိက ကျရောက်ရောက်သော ရောဂါများ (Common plant disease) အပိုင်း (၃)
အပင်များတွင် အဓိက ကျရောက်ရောက်သော ရောဂါများ (Common plant disease) အပိုင်း (၂) Greenovator
အပင်များတွင် အဓိက ကျရောက်ရောက်သော ရောဂါများ (Common plant disease) အပိုင်း (၂)
အပင်များတွင် အဓိက ကျရောက်ရောက်သော ရောဂါများ (Common plant disease) အပိုင်း(၁) Greenovator
အပင်များတွင် အဓိက ကျရောက်ရောက်သော ရောဂါများ (Common plant disease) အပိုင်း(၁)
နာနတ်သီးပင်တွင်ကျရောက်သော ပိုးများ နှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ Greenway
နာနတ်သီးပင်တွင်ကျရောက်သော ပိုးများ နှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ
အပင်အခြေခံ ပိုးသတ်ဆေးများ ပြုလုပ်သုံးစွဲခြင်း Greenway
အပင်အခြေခံ ပိုးသတ်ဆေးများ ပြုလုပ်သုံးစွဲခြင်း
ဆေးရွက်ကြီး (TOBACCO) ပိုးသတ်ဆေးရည် Greenway
ဆေးရွက်ကြီး (TOBACCO) ပိုးသတ်ဆေးရည်
နာနတ်သီးတွင် ကျရောက်လေ့ရှိသော ရောဂါများ Greenway
နာနတ်သီးတွင် ကျရောက်လေ့ရှိသော ရောဂါများ
ပင်စိမ်း (BASIL) ပိုးသတ်ဆေး Greenway
ပင်စိမ်း (BASIL) ပိုးသတ်ဆေး
ပေါင်းပင်၏မျိုးပွားပုံအလေ့အထများနှင့် ပေါင်းလိုက်ချိန်များ Greenway
ပေါင်းပင်၏မျိုးပွားပုံအလေ့အထများနှင့် ပေါင်းလိုက်ချိန်များ
စပျစ်မြေဩဇာကျွေးနည်း၊ မျိုးပွားနည်းနှင့် ပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ Greenway
စပျစ်မြေဩဇာကျွေးနည်း၊ မျိုးပွားနည်းနှင့် ပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ
ပိုးကျရောက်မှု လက္ခဏာနှင့် ရောဂါကျရောက်မှု လက္ခဏာ ကွဲပြားချက် Greenway
ပိုးကျရောက်မှု လက္ခဏာနှင့် ရောဂါကျရောက်မှု လက္ခဏာ ကွဲပြားချက်
မာလကာသီးပင်တွင် ကျရောက်တတ်သော ရောဂါများနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း Greenway
မာလကာသီးပင်တွင် ကျရောက်တတ်သော ရောဂါများနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း
အာလူးနှောင်းပင်ကျနာ (လောင်းမည်း) ရောဂါ (Late Blight of Potato) Greenway
အာလူးနှောင်းပင်ကျနာ (လောင်းမည်း) ရောဂါ (Late Blight of Potato)
Gloeosporium ကြောင့် ဖြစ်သော ရော်ဘာရွက်ကြွေရောဂါ Greenway
Gloeosporium ကြောင့် ဖြစ်သော ရော်ဘာရွက်ကြွေရောဂါ
အာလူးစောပင်ကျနာ (လောင်ပြောက်) ရောဂါ (Early blight of Potato) Greenway
အာလူးစောပင်ကျနာ (လောင်ပြောက်) ရောဂါ (Early blight of Potato)
အာလူးပင်ညိုးရောဂါ Greenway
အာလူးပင်ညိုးရောဂါ
ခရမ်းချဉ် ပျပိုးကျရောက်မှု Greenway
ခရမ်းချဉ် ပျပိုးကျရောက်မှု

Partners

  စကားပုံ  

"မိုးကောင်းမှ လယ်သန်"