ပိုးမွှားရောဂါ

ပဲတီစိမ်းတွင် ကျရောက်တတ်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း (၁) Greenovator
ပဲတီစိမ်းတွင် ကျရောက်တတ်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း (၁)
ဂန္ဓမာ ကျောက်ရောဂါ Greenovator
ဂန္ဓမာ ကျောက်ရောဂါ
ထုံး ကန့်ဆေးရည် Greenovator
ထုံး ကန့်ဆေးရည်
ဘက်စုံသီးနှံကာကွယ်ရေးစနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ Greenway
ဘက်စုံသီးနှံကာကွယ်ရေးစနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ
သြဇာပင် နှင့် ပိုးသတ်ဆေး Greenovator
သြဇာပင် နှင့် ပိုးသတ်ဆေး
စပါးတွင်ကျရောက်သော ဂျပိုးနက် (Rice Black bugs) Greenovator
စပါးတွင်ကျရောက်သော ဂျပိုးနက် (Rice Black bugs)
သခွါးမွှေး ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်မှိုရောဂါ Greenovator
သခွါးမွှေး ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်မှိုရောဂါ
မြေပဲတွင် ကျရောက် ဖျက်ဆီးတတ်သော ဖျက်ပိုးနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ (၂) Greenway
မြေပဲတွင် ကျရောက် ဖျက်ဆီးတတ်သော ဖျက်ပိုးနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ (၂)
မြေပဲရွက်ပြောက်ရောဂါ နှင့် ကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်းများ Greenovator
မြေပဲရွက်ပြောက်ရောဂါ နှင့် ကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်းများ
မြေပဲ ပင်စည်နှင့် သီးတောင့်ပုတ် ရောဂါ Greenway
မြေပဲ ပင်စည်နှင့် သီးတောင့်ပုတ် ရောဂါ
ခရမ်းချဉ် ရွက်လိပ် leaf roll ပြဿနာ Greenovator
ခရမ်းချဉ် ရွက်လိပ် leaf roll ပြဿနာ
အပင်များတွင် အဓိက ကျရောက်ရောက်သော ရောဂါများ (Common plant disease) အပိုင်း(၄) Greenovator
အပင်များတွင် အဓိက ကျရောက်ရောက်သော ရောဂါများ (Common plant disease) အပိုင်း(၄)
အပင်များတွင် အဓိက ကျရောက်ရောက်သော ရောဂါများ (Common plant disease) အပိုင်း (၃) Greenovator
အပင်များတွင် အဓိက ကျရောက်ရောက်သော ရောဂါများ (Common plant disease) အပိုင်း (၃)
အပင်များတွင် အဓိက ကျရောက်ရောက်သော ရောဂါများ (Common plant disease) အပိုင်း (၂) Greenovator
အပင်များတွင် အဓိက ကျရောက်ရောက်သော ရောဂါများ (Common plant disease) အပိုင်း (၂)
အပင်များတွင် အဓိက ကျရောက်ရောက်သော ရောဂါများ (Common plant disease) အပိုင်း(၁) Greenovator
အပင်များတွင် အဓိက ကျရောက်ရောက်သော ရောဂါများ (Common plant disease) အပိုင်း(၁)
နာနတ်သီးပင်တွင်ကျရောက်သော ပိုးများ နှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ Greenway
နာနတ်သီးပင်တွင်ကျရောက်သော ပိုးများ နှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ
အပင်အခြေခံ ပိုးသတ်ဆေးများ ပြုလုပ်သုံးစွဲခြင်း Greenway
အပင်အခြေခံ ပိုးသတ်ဆေးများ ပြုလုပ်သုံးစွဲခြင်း
ဆေးရွက်ကြီး (TOBACCO) ပိုးသတ်ဆေးရည် Greenway
ဆေးရွက်ကြီး (TOBACCO) ပိုးသတ်ဆေးရည်
နာနတ်သီးတွင် ကျရောက်လေ့ရှိသော ရောဂါများ Greenway
နာနတ်သီးတွင် ကျရောက်လေ့ရှိသော ရောဂါများ
ပင်စိမ်း (BASIL) ပိုးသတ်ဆေး Greenway
ပင်စိမ်း (BASIL) ပိုးသတ်ဆေး
ပေါင်းပင်၏မျိုးပွားပုံအလေ့အထများနှင့် ပေါင်းလိုက်ချိန်များ Greenway
ပေါင်းပင်၏မျိုးပွားပုံအလေ့အထများနှင့် ပေါင်းလိုက်ချိန်များ

Partners

  စကားပုံ  

"တမန်းအိုအို ပျိုးပျိုပျို"