ပိုးမွှားရောဂါ

ပေါင်းပင်များကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းသင့်သည့် အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားများနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ဖြင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ Greenway
ပေါင်းပင်များကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းသင့်သည့် အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားများနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ဖြင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ
ရော်ဘာမှာကျတဲ့ နှုင်းမှုံရောဂါ အကြောင်း Greenway
ရော်ဘာမှာကျတဲ့ နှုင်းမှုံရောဂါ အကြောင်း
နှမ်းဖိုရောဂါ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (Phyllody) Greenway
နှမ်းဖိုရောဂါ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (Phyllody)
သရက်သီး သီးထိုးယင် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း (Mango Fruit Fly) Greenovator
သရက်သီး သီးထိုးယင် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း (Mango Fruit Fly)
မြေပဲ ပင်ရင်းပုတ်ရောဂါ Greenway
မြေပဲ ပင်ရင်းပုတ်ရောဂါ
Mango Hopper (သရက် ဖြုတ်ပိုး) Greenway
Mango Hopper (သရက် ဖြုတ်ပိုး)
သရက် ပင်စည်ထိုးပိုး (MANAGO STEM BORER) Greenway
သရက် ပင်စည်ထိုးပိုး (MANAGO STEM BORER)
ရွက်စုံစားခူဝါ (Common Hairy Caterpillar) Greenway
ရွက်စုံစားခူဝါ (Common Hairy Caterpillar)
ပေါင်းသတ်ဆေး အသုံးပြုရာတွင် သတိပြုရမည့် အချက်များ Greenway
ပေါင်းသတ်ဆေး အသုံးပြုရာတွင် သတိပြုရမည့် အချက်များ
ကုလားပဲ ပင်ခြေပုပ်ရောဂါ (Collar Rot) Greenway
ကုလားပဲ ပင်ခြေပုပ်ရောဂါ (Collar Rot)
ထရိုင်ခိုဒါးမားမှိုကို သီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးတွင် အသုံးပြုခြင်း Greenway
ထရိုင်ခိုဒါးမားမှိုကို သီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးတွင် အသုံးပြုခြင်း
နှမ်းရိုးမည်း ရောဂါ (Black Stem or Charcoal Rot) Greenway
နှမ်းရိုးမည်း ရောဂါ (Black Stem or Charcoal Rot)
မြေပဲ ပင်စည်နှင့် သီးတောင့်ပုတ် ရောဂါ Greenway
မြေပဲ ပင်စည်နှင့် သီးတောင့်ပုတ် ရောဂါ
မြေပဲရွက်ပြောက်ရောဂါ နှင့် ကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်းများ Greenway
မြေပဲရွက်ပြောက်ရောဂါ နှင့် ကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်းများ
ကုလားပဲ ပင်ညှိုးရောဂါ (Wilt) Greenway
ကုလားပဲ ပင်ညှိုးရောဂါ (Wilt)
ပဲသီးစားပိုး ဖျက်ဆီးပုံနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း Greenway
ပဲသီးစားပိုး ဖျက်ဆီးပုံနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း
ကြက်သွန်ဥ ထိပ်ပုတ်ရောဂါ (Botrytis Neck Rot) Greenway
ကြက်သွန်ဥ ထိပ်ပုတ်ရောဂါ (Botrytis Neck Rot)
ကြက်သွန်တောက်တဲ့မြီး ရောဂါ (Onion Purple Blotch)နှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း Greenway
ကြက်သွန်တောက်တဲ့မြီး ရောဂါ (Onion Purple Blotch)နှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း
ကြက်သွန်ဒေါင်းနီးမှိုရောဂါ(Downy Mildew of Onion) နှင့် ကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်း Greenovator
ကြက်သွန်ဒေါင်းနီးမှိုရောဂါ(Downy Mildew of Onion) နှင့် ကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်း
ကြက်သွန်နီတွင် ကျရောက်တတ်သော ဖျက်ပိုးများ Greenway
ကြက်သွန်နီတွင် ကျရောက်တတ်သော ဖျက်ပိုးများ
ပင်စိမ်း (BASIL) ပိုးသတ်ဆေး Greenway
ပင်စိမ်း (BASIL) ပိုးသတ်ဆေး

Partners

  ဆိုရိုးစကား  

"ကမ္ဘာပေါ်မှာ နှစ်စဉ် အစားအစာပေါင်း ၁.၃ ဘီလီယံ တန်ဟာ ဆုံးရှုံး ဒါမှမဟုတ် လေ့လွင့်နေပါတယ်။" (FAO)