ပိုးမွှားရောဂါ

ခရမ်းချဉ် ပင်ညိုးရောဂါ Greenway
ခရမ်းချဉ် ပင်ညိုးရောဂါ
ဒူးရင်းသီး သီးထိုးပိုး (Durain Fruit Borer ) Greenway
ဒူးရင်းသီး သီးထိုးပိုး (Durain Fruit Borer )
ပဲဒီစိမ်း အဝါရောင်မိုစိတ်ဗိုင်းရတ်ရောဂါ Greenway
ပဲဒီစိမ်း အဝါရောင်မိုစိတ်ဗိုင်းရတ်ရောဂါ
ကိုရာနီစပိုးရား မှို ကြောင့်ဖြစ်သော ရော်ဘာရွက်ကြွေရောဂါ Greenway
ကိုရာနီစပိုးရား မှို ကြောင့်ဖြစ်သော ရော်ဘာရွက်ကြွေရောဂါ
ကွမ်းပင်တွင်ကျရောက်တတ်သော ပိုးမွှားများ Greenway
ကွမ်းပင်တွင်ကျရောက်တတ်သော ပိုးမွှားများ
ကွမ်းပင်တွင် ကျရောက်တတ်သောရောဂါများ Greenway
ကွမ်းပင်တွင် ကျရောက်တတ်သောရောဂါများ
ရော်ဘာရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည့် သီးပုပ်ရွက်ကြွေ၊ ရွက်ပုပ်ရောဂါ	(Phytophthora leaf fall) Greenway
ရော်ဘာရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည့် သီးပုပ်ရွက်ကြွေ၊ ရွက်ပုပ်ရောဂါ (Phytophthora leaf fall)
ကုလားပဲ မြစ်ခြောက်ဆွေး ရောဂါ Greenway
ကုလားပဲ မြစ်ခြောက်ဆွေး ရောဂါ
Pythium ရောဂါ အကြောင်းလေးပါ Greenway
Pythium ရောဂါ အကြောင်းလေးပါ
ပေါင်းပင်များကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းသင့်သည့် အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားများနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ဖြင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ Greenway
ပေါင်းပင်များကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းသင့်သည့် အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားများနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ဖြင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ
ရော်ဘာမှာကျတဲ့ နှုင်းမှုံရောဂါ အကြောင်း Greenway
ရော်ဘာမှာကျတဲ့ နှုင်းမှုံရောဂါ အကြောင်း
နှမ်းဖိုရောဂါ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (Phyllody) Greenway
နှမ်းဖိုရောဂါ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (Phyllody)
သရက်သီး သီးထိုးယင် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း (Mango Fruit Fly) Greenovator
သရက်သီး သီးထိုးယင် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း (Mango Fruit Fly)
မြေပဲ ပင်ရင်းပုတ်ရောဂါ Greenway
မြေပဲ ပင်ရင်းပုတ်ရောဂါ
Mango Hopper (သရက် ဖြုတ်ပိုး) Greenway
Mango Hopper (သရက် ဖြုတ်ပိုး)
သရက် ပင်စည်ထိုးပိုး (MANAGO STEM BORER) Greenway
သရက် ပင်စည်ထိုးပိုး (MANAGO STEM BORER)
ရွက်စုံစားခူဝါ (Common Hairy Caterpillar) Greenway
ရွက်စုံစားခူဝါ (Common Hairy Caterpillar)
ပေါင်းသတ်ဆေး အသုံးပြုရာတွင် သတိပြုရမည့် အချက်များ Greenway
ပေါင်းသတ်ဆေး အသုံးပြုရာတွင် သတိပြုရမည့် အချက်များ
ကုလားပဲ ပင်ခြေပုပ်ရောဂါ (Collar Rot) Greenway
ကုလားပဲ ပင်ခြေပုပ်ရောဂါ (Collar Rot)
ထရိုင်ခိုဒါးမားမှိုကို သီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးတွင် အသုံးပြုခြင်း Greenway
ထရိုင်ခိုဒါးမားမှိုကို သီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးတွင် အသုံးပြုခြင်း
နှမ်းရိုးမည်း ရောဂါ (Black Stem or Charcoal Rot) Greenway
နှမ်းရိုးမည်း ရောဂါ (Black Stem or Charcoal Rot)

Partners

  စကားပုံ  

"ငှက်ပျောတစ်နှိုက် အုန်းတစ်မိုက်"