ပိုးမွှားရောဂါ

စပျစ်မြေဩဇာကျွေးနည်း၊ မျိုးပွားနည်းနှင့် ပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ Greenway
စပျစ်မြေဩဇာကျွေးနည်း၊ မျိုးပွားနည်းနှင့် ပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ
ပိုးကျရောက်မှု လက္ခဏာနှင့် ရောဂါကျရောက်မှု လက္ခဏာ ကွဲပြားချက် Greenway
ပိုးကျရောက်မှု လက္ခဏာနှင့် ရောဂါကျရောက်မှု လက္ခဏာ ကွဲပြားချက်
မာလကာသီးပင်တွင် ကျရောက်တတ်သော ရောဂါများနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း Greenway
မာလကာသီးပင်တွင် ကျရောက်တတ်သော ရောဂါများနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း
အာလူးနှောင်းပင်ကျနာ (လောင်းမည်း) ရောဂါ (Late Blight of Potato) Greenway
အာလူးနှောင်းပင်ကျနာ (လောင်းမည်း) ရောဂါ (Late Blight of Potato)
Gloeosporium ကြောင့် ဖြစ်သော ရော်ဘာရွက်ကြွေရောဂါ Greenway
Gloeosporium ကြောင့် ဖြစ်သော ရော်ဘာရွက်ကြွေရောဂါ
အာလူးစောပင်ကျနာ (လောင်ပြောက်) ရောဂါ (Early blight of Potato) Greenway
အာလူးစောပင်ကျနာ (လောင်ပြောက်) ရောဂါ (Early blight of Potato)
အာလူးပင်ညိုးရောဂါ Greenway
အာလူးပင်ညိုးရောဂါ
ခရမ်းချဉ် ပျပိုးကျရောက်မှု Greenway
ခရမ်းချဉ် ပျပိုးကျရောက်မှု
ခရမ်းချဉ် ပင်ညိုးရောဂါ Greenway
ခရမ်းချဉ် ပင်ညိုးရောဂါ
ဒူးရင်းသီး သီးထိုးပိုး (Durain Fruit Borer ) Greenway
ဒူးရင်းသီး သီးထိုးပိုး (Durain Fruit Borer )
ပဲဒီစိမ်း အဝါရောင်မိုစိတ်ဗိုင်းရတ်ရောဂါ Greenway
ပဲဒီစိမ်း အဝါရောင်မိုစိတ်ဗိုင်းရတ်ရောဂါ
ကိုရာနီစပိုးရား မှို ကြောင့်ဖြစ်သော ရော်ဘာရွက်ကြွေရောဂါ Greenway
ကိုရာနီစပိုးရား မှို ကြောင့်ဖြစ်သော ရော်ဘာရွက်ကြွေရောဂါ
ကွမ်းပင်တွင်ကျရောက်တတ်သော ပိုးမွှားများ Greenway
ကွမ်းပင်တွင်ကျရောက်တတ်သော ပိုးမွှားများ
ကွမ်းပင်တွင် ကျရောက်တတ်သောရောဂါများ Greenway
ကွမ်းပင်တွင် ကျရောက်တတ်သောရောဂါများ
ရော်ဘာရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည့် သီးပုပ်ရွက်ကြွေ၊ ရွက်ပုပ်ရောဂါ	(Phytophthora leaf fall) Greenway
ရော်ဘာရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည့် သီးပုပ်ရွက်ကြွေ၊ ရွက်ပုပ်ရောဂါ (Phytophthora leaf fall)
ကုလားပဲ မြစ်ခြောက်ဆွေး ရောဂါ Greenway
ကုလားပဲ မြစ်ခြောက်ဆွေး ရောဂါ
Pythium ရောဂါ အကြောင်းလေးပါ Greenway
Pythium ရောဂါ အကြောင်းလေးပါ
ပေါင်းပင်များကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းသင့်သည့် အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားများနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ဖြင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ Greenway
ပေါင်းပင်များကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းသင့်သည့် အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားများနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ဖြင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ
ရော်ဘာမှာကျတဲ့ နှုင်းမှုံရောဂါ အကြောင်း Greenway
ရော်ဘာမှာကျတဲ့ နှုင်းမှုံရောဂါ အကြောင်း
နှမ်းဖိုရောဂါ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (Phyllody) Greenway
နှမ်းဖိုရောဂါ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (Phyllody)
သရက်သီး သီးထိုးယင် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း (Mango Fruit Fly) Greenovator
သရက်သီး သီးထိုးယင် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း (Mango Fruit Fly)

Partners

  ဆောင်ပုဒ်  

"သစ်ပင်စိုက်ပါ တို့ကမ္ဘာ၊ သာယာလှပ စိမ်းမြမြ"