ပိုးမွှားရောဂါ

မြေပဲ ပင်စည်နှင့် သီးတောင့်ပုတ် ရောဂါ Greenway
မြေပဲ ပင်စည်နှင့် သီးတောင့်ပုတ် ရောဂါ
မြေပဲရွက်ပြောက်ရောဂါ နှင့် ကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်းများ Greenway
မြေပဲရွက်ပြောက်ရောဂါ နှင့် ကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်းများ
ကုလားပဲ ပင်ညှိုးရောဂါ (Wilt) Greenway
ကုလားပဲ ပင်ညှိုးရောဂါ (Wilt)
ပဲသီးစားပိုး ဖျက်ဆီးပုံနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း Greenway
ပဲသီးစားပိုး ဖျက်ဆီးပုံနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း
ကြက်သွန်ဥ ထိပ်ပုတ်ရောဂါ (Botrytis Neck Rot) Greenway
ကြက်သွန်ဥ ထိပ်ပုတ်ရောဂါ (Botrytis Neck Rot)
ကြက်သွန်တောက်တဲ့မြီး ရောဂါ (Onion Purple Blotch)နှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း Greenway
ကြက်သွန်တောက်တဲ့မြီး ရောဂါ (Onion Purple Blotch)နှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း
ကြက်သွန်ဒေါင်းနီးမှိုရောဂါ(Downy Mildew of Onion) နှင့် ကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်း Greenovator
ကြက်သွန်ဒေါင်းနီးမှိုရောဂါ(Downy Mildew of Onion) နှင့် ကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်း
ကြက်သွန်နီတွင် ကျရောက်တတ်သော ဖျက်ပိုးများ Greenway
ကြက်သွန်နီတွင် ကျရောက်တတ်သော ဖျက်ပိုးများ
ပင်စိမ်း (BASIL) ပိုးသတ်ဆေး Greenway
ပင်စိမ်း (BASIL) ပိုးသတ်ဆေး
ရောဂါလေလား ပိုးလေလား Greenway
ရောဂါလေလား ပိုးလေလား
ပိုးသတ်ဆေးကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုနည်း (Video) Greenway
ပိုးသတ်ဆေးကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုနည်း (Video)
တောင်သူများအတွက် အသုံးဝင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေမည့် ဘော်ဒိုဆေးရည် ပြုလုပ်နည်း Greenway
တောင်သူများအတွက် အသုံးဝင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေမည့် ဘော်ဒိုဆေးရည် ပြုလုပ်နည်း
ပင်လုံးပြန့် သဘာဝ ပိုးသတ်ဆေး Greenway
ပင်လုံးပြန့် သဘာဝ ပိုးသတ်ဆေး
ခရုအန္တရာယ် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ Greenway
ခရုအန္တရာယ် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
စပါးဂုတ်ကျိုးရောဂါ Greenway
စပါးဂုတ်ကျိုးရောဂါ
စိုက်ပျိုးရေးသုံးပိုးသတ်ဆေးနှင့် အုန်းဆီ Greenway
စိုက်ပျိုးရေးသုံးပိုးသတ်ဆေးနှင့် အုန်းဆီ
ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေး ၁ Greenway
ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေး ၁
ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေး ၂ Greenway
ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေး ၂
စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်ခြောက်ရောဂါ Greenway
စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်ခြောက်ရောဂါ
စပါးယူဖရာရောဂါနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ Greenway
စပါးယူဖရာရောဂါနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ
စပါးရွက်ဖုံးပုပ်ရောဂါနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ Greenway
စပါးရွက်ဖုံးပုပ်ရောဂါနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

Partners

  စကားပုံ  

"ခဝဲလှိုင်လှိုင် တန်ဆောင်တိုင်"