ပိုးမွှားရောဂါ

သရက် ပင်စည်ထိုးပိုး (MANAGO STEM BORER) Greenway
သရက် ပင်စည်ထိုးပိုး (MANAGO STEM BORER)
ရွက်စုံစားခူဝါ (Common Hairy Caterpillar) Greenway
ရွက်စုံစားခူဝါ (Common Hairy Caterpillar)
ပေါင်းသတ်ဆေး အသုံးပြုရာတွင် သတိပြုရမည့် အချက်များ Greenway
ပေါင်းသတ်ဆေး အသုံးပြုရာတွင် သတိပြုရမည့် အချက်များ
ကုလားပဲ ပင်ခြေပုပ်ရောဂါ (Collar Rot) Greenway
ကုလားပဲ ပင်ခြေပုပ်ရောဂါ (Collar Rot)
ထရိုင်ခိုဒါးမားမှိုကို သီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးတွင် အသုံးပြုခြင်း Greenway
ထရိုင်ခိုဒါးမားမှိုကို သီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးတွင် အသုံးပြုခြင်း
နှမ်းရိုးမည်း ရောဂါ (Black Stem or Charcoal Rot) Greenway
နှမ်းရိုးမည်း ရောဂါ (Black Stem or Charcoal Rot)
မြေပဲ ပင်စည်နှင့် သီးတောင့်ပုတ် ရောဂါ Greenway
မြေပဲ ပင်စည်နှင့် သီးတောင့်ပုတ် ရောဂါ
မြေပဲရွက်ပြောက်ရောဂါ နှင့် ကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်းများ Greenway
မြေပဲရွက်ပြောက်ရောဂါ နှင့် ကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်းများ
ကုလားပဲ ပင်ညှိုးရောဂါ (Wilt) Greenway
ကုလားပဲ ပင်ညှိုးရောဂါ (Wilt)
ပဲသီးစားပိုး ဖျက်ဆီးပုံနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း Greenway
ပဲသီးစားပိုး ဖျက်ဆီးပုံနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း
ကြက်သွန်ဥ ထိပ်ပုတ်ရောဂါ (Botrytis Neck Rot) Greenway
ကြက်သွန်ဥ ထိပ်ပုတ်ရောဂါ (Botrytis Neck Rot)
ကြက်သွန်တောက်တဲ့မြီး ရောဂါ (Onion Purple Blotch)နှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း Greenway
ကြက်သွန်တောက်တဲ့မြီး ရောဂါ (Onion Purple Blotch)နှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း
ကြက်သွန်ဒေါင်းနီးမှိုရောဂါ(Downy Mildew of Onion) နှင့် ကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်း Greenovator
ကြက်သွန်ဒေါင်းနီးမှိုရောဂါ(Downy Mildew of Onion) နှင့် ကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်း
ကြက်သွန်နီတွင် ကျရောက်တတ်သော ဖျက်ပိုးများ Greenway
ကြက်သွန်နီတွင် ကျရောက်တတ်သော ဖျက်ပိုးများ
ပင်စိမ်း (BASIL) ပိုးသတ်ဆေး Greenway
ပင်စိမ်း (BASIL) ပိုးသတ်ဆေး
ရောဂါလေလား ပိုးလေလား Greenway
ရောဂါလေလား ပိုးလေလား
ပိုးသတ်ဆေးကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုနည်း (Video) Greenway
ပိုးသတ်ဆေးကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုနည်း (Video)
တောင်သူများအတွက် အသုံးဝင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေမည့် ဘော်ဒိုဆေးရည် ပြုလုပ်နည်း Greenway
တောင်သူများအတွက် အသုံးဝင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေမည့် ဘော်ဒိုဆေးရည် ပြုလုပ်နည်း
ပင်လုံးပြန့် သဘာဝ ပိုးသတ်ဆေး Greenway
ပင်လုံးပြန့် သဘာဝ ပိုးသတ်ဆေး
ခရုအန္တရာယ် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ Greenway
ခရုအန္တရာယ် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
စပါးဂုတ်ကျိုးရောဂါ Greenway
စပါးဂုတ်ကျိုးရောဂါ

Partners

  စကားပုံ  

"မိုးကောင်းမှ လယ်သန်"