စိုက်ပျိုး ဗဟုသုတ

စန္ဒကူးနံ့သာ မွှေးတဲ့မြိုင် Greenway
စန္ဒကူးနံ့သာ မွှေးတဲ့မြိုင်
ပဲပိစပ်နဲ့ပဲပုပ် Greenway
ပဲပိစပ်နဲ့ပဲပုပ်
နာမည်လေးတွေ…………. Greenway
နာမည်လေးတွေ………….
နဂါးမောက်သီးမတင်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း Greenway
နဂါးမောက်သီးမတင်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
လယ်ယာအလုပ်သမား စျေးကွက်အခြေအနေနဲ့ ဌားရမ်းခ စျေးနှုန်းများ ကို တောင်သူဉီးကြီးများ ဘယ်လို သိရှိနိုင်မလဲ..... UNESCO-LIFT
လယ်ယာအလုပ်သမား စျေးကွက်အခြေအနေနဲ့ ဌားရမ်းခ စျေးနှုန်းများ ကို တောင်သူဉီးကြီးများ ဘယ်လို သိရှိနိုင်မလဲ.....

Partners

  စကားပုံ  

"ရေတစ်အိုး မိုးတစ်ပေါက်"